Tarafsızlık BildirimiSeha Enerji olarak genel-geçer kurallar çerçevesinde teknik destek verdiğimiz müşterilerimize destek konusu ile ilgili denetim ve belgelendirme hizmeti vermeyiz.
Seha Enerji Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komitesi’nin temel görevi, Seha Enerji’nin tüm faaliyetlerini tarafsızlık ilkesini koruyarak gerçekleştirdiğine dair güven sağlamak ve Seha Enerji’nin sürekli gelişimine katkıda bulunacak tavsiyelerde bulunmaktır.
Komite Seha Enerji’ in tarafsızlığına tehdit oluşturabilecek durumları ve bu tehditlerin giderilmesi ya da önlenmesi için yapılması gereken faaliyetleri belirlemek üzere yapılan çıkar çatışması analizini gözden geçirerek görüşlerini rapor eder.
Bu komite üyeleri hiçbir şekilde Seha Enerji personelini ve Seha Enerji hissedarlarının sahip olduğu diğer şirketlerin personelini ve hissedarlarını içeremez. Komite 1 başkan ve en az 2 üyeden oluşur. Bu üyeler başkan tarafından Tarafsızlığı Koruma ve Tavsiye Komite Listesi’nden seçilir ve toplantı gündemine göre üye sayısı artabilir.
Komiteye ülkemizdeki ilgili tarafların katılımı (öğretim görevlileri, kamu personeli, özel sektör personeli, dernek üyeleri, askeri personeller, sözleşmeli personeller, danışmanlar) esas alınır.