Enerji Kimlik Belgesi Nedir?
Enerji Kimlik Belgesi , "5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu" uyarınca ülkemizde binaların enerji performans hesaplarını ve binaların enerji sınıfını gösteren belgedir.Kısaca açıklamak gerekirse bir binanın enerji verimliliğini,yapının mimari ve mekanik tüm özelliklerini göz önünde bulundurarak hesaplayarak o yapının enerji sınıfının belirlenmesini sağlar. 01.01.2011 tarihinden itibaren yapı ruhsatı alan yeni binalarda , İskan(Yapı Kullanım İzin Belgesi) alınması safhasında ilgili idare ve belediyelerce bu belge istenir.Belgenin kesinlikle bulunması ve ilgili idareye sunulması şarttır.
Mevcut binalarda ve 01.01.2011 tarihinden önce ruhsat almış,yapımı halen devam eden binalarda ise Enerji Kimlik Belgesi alınması için son tarih 01.01.2017 'dir. 01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı almış olan ; Yani kısaca içinde insan bulunan,ısıtılıp ve/veya soğutulmak sonucunda enerji tüketen her yapının Enerji Kimlik Belgesi'nin bulunması zorunludur.
Enerji Kimlik Belgesi almak zorunda olmayan yapı türleri aşağıda sıralanmıştır; Yukarıda sıralanan binalar dışında ülkemizde tüm binaların Enerji Kimlik Belgesinin olması zorunludur.
Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır kimler verebilir ? Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili olan mühendislik firmaları ,enerji verimliliği denetim ve danışmanlık firmaları tarafından düzenlenir. Enerji Kimlik Belgesinin hazırlanması için ;
Mimari projenin tüm ölçüleri ,kat alanları, ısıtılan ve ısıtılmayan zon alanları, pencere ve kapı ölçüleri, toprağa temas eden duvarların ölçüleri, çatı yükseklikleri, çatı kenar ve mahya uzunlukları vb. gibi tüm ölçüler sisteme girilerek sistemde binanın mimari olarak bir prototipi oluşturulur.
Mekanik projede bulunan ısıtma sistemi türü, ısıtma elemanlarının çeşidi, tasarım sıcaklığı, radyatörün yeri, dağıtım borularının yalıtım durumu, sistemin çalışma şekli, kazan tipi, kazanın yapım yılı vb. özelliklerin tümü mimari olarak oluşturulan proje örneğinde ilgili kısımlara eklenerek sistemin hesaplama yapacağı parametreler girilmiş olur. Elektrik projesinde bulunan tüm aydınlatma elemanlarının çeşitleri, güçleri, askı boyları vb özellikler sisteme veri olarak eklenir.
Isı yalıtım raporunda özgül ısı kaybı tablosunda yer alan yapının inşasında kullanılan malzemelerin kalınlıkları,ısıl geçirgenlik katsayıları,özgül ısı kaybı hesapları göz önünde bulundurularak bileşenler tanımlanır ve bu bileşenler kullanılarak binanın ısı kayıpları,ısı köprüsü oluşturan noktalardaki durumu hesaplanmış olur.
Enerji Kimlik Belgesi Uygulamasında Bilinmesi Gerekenler
Enerji Kimlik Belgesindeki Değerler Neyi İfade Eder?
Enerji Kimlik Belgenizin alt kısmında bulunan tabloda ;
Proje hazırlanırken girilen veriler ışığında yıllık enerji tüketimleri Nihai,Birincil ve Kullanım Alanı Başına kWh/yıl ve kWh/m2.yıl birimlerinde hesaplanır.Bu değerler doğrultusunda harf değerleri ile not verilmiş olur. Yukarıda sayılan 5 farklı hesaplama sonuçları esas alınarak binanızın toplam enerji kullanımı hesaplanmış ve notlandırılmış olur.
Sera Gazı Emisyonu Nedir?
Sera gazı emisyonu binanızın tükettiği enerji sonucu atmosfere saldığı CO2 miktarının hesaplanmasıdır.Binanızın sera gazı emisyon miktarının C'den daha kötü bir sonuç çıkması halinde Enerji Kimlik Belgeniz onaylanmaz ve proje değişikliği yapmanız gerekir.
Yenilenebilir Enerji Kullanım Oranı Nedir?
Bu oran binanın ihtiyacı olan enerjinin ne kadarlık bir kısmının doğal kaynaklardan ve yenilenebilir sistemlerle sağlandığını tespit eder.
Eğer binanızda ısıtma, sıhhi sıcak su, soğutma ve havalandırma sistemleri için yenilenebilir kaynaklar yardımıyla enerji elde ediyorsanız, sera gazı emisyon miktarınız düşük, binanızın enerji performansı ise iyi ve yüksek çıkacaktır.
Tüm bilgiler ve merak ettikleriniz için Alo Enerji Kimlik Belgesi Hattı'nı (0 262 332 37 51) 7 gün 24 saat arayabilirsiniz.