Yeni Binalar

01.01.2011 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan binalar (yeni binalar), Enerji Kimlik Belgesi (EKB) olmadan belediyelerden yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) alamayacaklar. Enerji Kimlik Belgesi, “5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği” ne göre, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasını sağlamak için, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
Enerji Kimlik Belgesi (EKB), Aşağıda belirtilen yapıların dışında tüm binalarda kullanılacaktır.
Enerji Kimlik Belge'nizin hazırlanması için gerekli projeler;
Enerji Kimlik Belgesi ile ilgili önemli bilgiler,
Binaların enerji performansı sınıfı nasıl belirlenir?
Bina Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi (BEP-HY) nedir?
Bina enerji performansı hesaplama yöntemi (BEP-HY), binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek ve Enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir.

Hesaplama yöntemi,

Bu hesaplama yöntemi, Bu hesaplama yöntemi, bina enerji performansını değerlendirirken;
Bu hesaplama yöntemi ilgili AB standartları ile, gerekli görülen durumlarda ASHRAE ve Türk standartlarından yararlanılarak oluşturulmuştur. Hesaplama yöntemi, “basit saatlik dinamik yöntem”dir. Basit saatlik dinamik yöntem, binanın ısıtma-soğutma için gereken net enerji ihtiyacını ve bu ihtiyacın karşılanacağı sistemlerin tüketimini saatlik olarak hesaplar.